Actie Kerkbalans

De Protestantse Gemeente Groningen is er voor iedereen! Bij vreugde en verdriet, om het leven te vieren en erover na te denken, om te helpen en geholpen te worden. Dat kost geld. Draagt u ook bij?

Elke januari vragen we u om een bijdrage om de gemeente in stand te houden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dat is geen standaardbijdrage – u geeft zoveel als u wilt en kunt missen. Hartelijk dank!

Hebt u van ons een brief gekregen, dan kunt u meteen een bedrag toezeggen via het digitale formulier.

 

Meteen bijdragen?

Het bankrekeningnummer voor Actie Kerkbalans is:

NL63 RABO 0373 7408 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen, o.v.v. Actie Kerkbalans

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Groningen
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen

Heeft u vragen of opmerkingen over de Actie Kerkbalans, neem dan gerust contact op met:

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
050 525 16 85 | vzcvk@protestantsegemeentegroningen.nl

Voorzitter College van Diakenen:
06 23 61 40 90 | vzcvd@protestantsegemeentegroningen.nl