Dopen

Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt. Niet alleen als het opbloeit, maar ook bij verdriet en gevaar; zelfs als het ten onder gaat. Dopen gebeurt met water. Water kan ons leven schoon maken en bedreigen. Het doopwater staat symbool voor beide betekenissen.

De christelijke doop is een teken dat mensen bij God horen. Het is een teken van een nieuw begin. Wie gedoopt is, hoort van nu af bij al die mensen die samen de kerk vormen. Dopen is een feest en gebeurt altijd tijdens de eredienst op zondag.

Daarvoor zijn één of twee doopgesprekken met de doopouders, waarin de doop wordt voorbereid, door de predikant (eventueel met een ouderling) Hier komen vragen aan bod als ‘waarom willen jullie je kind dopen en waarom hier in deze gemeente?’ en ‘hoe willen jullie je kind het geloof meegeven?’ en ‘wat verwachten jullie van de kerkelijke gemeente?’. Ook bespreken we hier de praktische zaken in de doopdienst en bekijken we welke liederen de doopouders graag willen (laten) zingen.