Kinderkerk

In de wijkgemeentes is er oppas voor de jongsten tijdens de zondagse kerkdiensten en bijna altijd ook kindernevendienst/kinderkerk tijdens een deel van de dienst. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen dan spelen, zingen, knutselen of luisteren naar een bijbelverhaal. In 'kindernevendienst' hoor je het woord neven, wat 'naast' betekent. De kinderkerk is naast de grotemensendienst, en even belangrijk. Daarom krijgen in veel kerken de kinderen een lichtje mee van de grote paaskaars die in de kerkzaal brandt.

Tieners komen in de meeste gemeenten bijeen op een avond doordeweeks, bijvoorbeeld een keer per maand, om met elkaar te praten, een film te kijken of samen te eten.

Het kinder- en jeugdwerk wordt per gemeente georganiseerd door mensen uit de vijf wijkgemeentes. Zij komen elkaar tegen en overleggen in de gezamenlijke Jeugdraad.

 

Contactpersonen voor het jeugdwerk

Damsterboord: informatie@damsterboord.nl
De Bron: Betsy AB, betsy.ab@home.nl
De Fontein: Marleen Betten, m.h.betten@kpnplanet.nl
Immanuelkerk: Aline Kruizenga, aline.kruiz@gmail.com
Martinikerk: Tessa van den Born, tessabondt@gmail.com
Nieuwe Kerk: Coos Engelsma, j.engelsma.1@gmail.com