Beleid

De Protestantse Gemeente Groningen (PGG) ziet graag dat haar wijkgemeenten voluit oefenplaats en speelruimte zijn, waar het Woord van God en Zijn Koninkrijk tot leven komen. Zij speelt daarbij een inspirerende en faciliterende rol. In de uitvoering van die rol streeft de PGG naar een zo licht mogelijke organisatiestructuur, die het mogelijk maakt soepel op actuele ontwikkelingen in de gemeenten, kerk en maatschappij te reageren. Daarom is er voor de periode beleidsperiode 2021-2024 geen volledig uitgewerkt beleidsplan gemaakt, maar een beleidskader op hoofdlijnen.

 

Download hieronder het beleidskader SAMEN LEREN EN INVESTEREN – RITSELENDE BLADEREN, BELEIDSKADER 2021-2024 en het beleidsplan van de diaconie: DIACONAAL PRESENT, BELEIDSPLAN 2021-2024.