Verklaring omtrent gedrag

Alle vrijwilligers van de PGG moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.
Dat kan gratis via de PGG. Aanvragen kan door uw co√∂rdinator een e-mail te laten sturen naar info@protestantsegemeentegroningen.nl, met daarin de naam, de voorletters en het e-mailadres van de nieuwe vrijwilliger.
De vrijwilliger krijgt dan automatisch een uitnodiging om de VOG verder in te vullen.