GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing

pand gspKraneweg 33
9718 JE Groningen
tel. 050-3129926
website: www.gspweb.nl

ontmoeting

Het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing is een plek waar ruimte is voor gesprek en ontmoeting.Studenten met heel verschillende achtergronden en overtuigingen komen elkaar hier tegen en gaan in discussie over religieuze, filosofische, ethische of maatschappelijke thema's. In dit proces van interactie tussen levens- en geloofsvisies speelt de christelijke inspiratie een uitgesproken rol.

eigen ideeën

Het GSp biedt een kleurrijk programma van activiteiten met cursussen en lezingen over heel uiteeniopende onderwerpen, maar ook een tweewekelijks Filmhuis, speciale projecten en regelmatig een kloosterweekend. Studenten zijn bij dit alles intensief betrokken. In diverse commissies en werkgroepen ontwikkelen zij ideeën voor nieuwe activiteiten en kunnen zij zich als persoon volop ontplooien. Martinidienst2

vieringen

Het GSp organiseert wekelijks oecumenische Studentendiensten in de Martinikerk. De studentenpastores gaan hierin beurtelings voor, maar ook de studenten leveren vooraf en tijdens de dienst een belangrijke bijdrage. De morgendienst is om 11:30 uur, de vesper om 17:00 uur.

aandacht

Studenten die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, kunnen terecht bij de studentenpastores voor een kort of langer durend pastoraal contact. Naast alle aandacht voor serieuze zaken is er bij het GSp ook volop plek voor gezelligheid en ontspanning.

jammie

Elke dinsdag en woensdag wordt er door en voor studenten een heerlijke maaltijd gekookt in het pand. Net als bij de cursussen geldt hier een leeftijdsgrens van 30 jaar. En op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond kunnen studenten vanaf 19:30 terecht in de bar van het GSp om wat te drinken, te kletsen, de krant te lezen, of ... Wekelijks wordt de GSp-Nieuwsbrief verstuurd met actuele informatie.