Pastoraat in de Open Hof.

Als oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum in de binnenstad in Groningen biedt de Open Hof sinds 1977, namens de Groninger kerken, onderdak aan mensen die langere of kortere tijd niet kunnen meekomen in onze samenleving. Dan gaat het om mensen die dakloos zijn, psychiatrische problemen hebben, die verslaafd zijn aan drank en/of drugs. Zes dagen per week is de huiskamer geopend voor koffie/thee en brood. De huiskamer zou ondenkbaar zijn zonder vrijwilligers. In de vrijwilligers klopt het hart van de organisaties.
Daarnaast biedt de Open Hof, sinds 1996, ook kerkdiensten aan voor de bezoekers. Een moment van stil zijn, van bidden, van zingen, het branden van een kaars en stilstaan bij eigen levensvragen, in een hectische wereld die zelden of nooit tot rust komt. Deze liturgie wordt gevolgd door pastorale ondersteuning van de straatpastor, die mensen op zoekt, op straat, in het ziekenhuis of in andere opvanginstellingen in de stad. Zij is het luisterende oor!
Contact:
Vrijwilligerswerk: l.wedda@openhof.org
Pastoraat:   a.van.der.vegt@openhof.org
Algemeen: g.ter.beek@openhof.org