Justitiepastoraat

In onze stad is het Forensisch Psychiatrisch Centrum dr. S. van Mesdag een instelling
waar mensen met een TBS maatregel zijn ingesloten en waar mesdagkerkeen justitiepredikant werkt.
In TBS-instellingen en gevangenissen werken namens de kerken justitiepredikanten. 

Zij zijn daar enerzijds omdat de grondwet ieder mens recht geeft op haar of zijn geloofsbeleving en op de geestelijke begeleiding die bij dat geloof past.

Anderzijds willen wij als kerken de mensen die daar verblijven niet aan hun lot overlaten. Daarbij worden wij geïnspireerd door het geloof, dat Gods liefde ook uitgaat naar wie een delict heeft begaan. Een geloof in haar of zijn mogelijkheden om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en om anders met zichzelf en anderen om te gaan dan ten tijde van het delict.

Als kerken in Groningen voelen we ons daarom betrokken bij het Exodushuis in onze stad en bij de opvang (indien gewenst) van ex-gedetineerden in ons midden. Verschillende van onze wijkgemeenten zijn dan ook Kerk met Stip.

lammertneijmeijerds. Lammert Neijmeijer Verder is een groep kerkvrijwilligers actief in de FPC dr. S. van Mesdag, de TBS-kliniek in deze stad. Zij vertegenwoordigen de kerk buiten de muren, wonen kerkdiensten bij, bezoeken in een aantal gevallen patiënten of nemen deel aan een gespreksgroep. Namens de protestantse kerken werkt in de Mesdag ds. Lammert Neijmeijer. Bij hem kunt u eventueel terecht voor meer informatie.

adres: FPC dr. S. van Mesdag
Helperlinie 2
9722AZ Groningen
tel.: 050-5221221

Links:

FPC van Mesdag 
Exodushuis Groningen
Gevangenispastoraat
Kerken met Stip