Interkerkelijk dovenpastoraat

dovenpastoraat 1

oecumenisch 

Er is een landelijke samenwerking van de Protestantse kerken en de Christelijke Gereformeerde kerken voor Dovenpastoraat. Ook in Groningen is er een Interkerkelijke Commissie(IC) actief.

dovenpastoraat 2

kerkdiensten

Er wordt om de twee weken een speciale dienst gehouden.
Meestal is dat een dovendienst, maar ongeveer vijf keer per jaar wordt er ook een gecombineerde dienst gehouden.
De dovendiensten zijn meestal in het clubhuis voor doven aan de Munnikeholm, deze diensten zijn helemaal aangepast aan dove mensen.
De gecombineerde diensten zijn gewone kerkdiensten, alleen zijn er aanpassingen voor de dove mensen.

graag erbij horen

Zo staan de schriftlezingen en de liederen op een groot scherm, de liederen worden lettergreep voor lettergreep aangewezen zodat ook dove mensen mee kunnen doen.
De predikant gebruikt naast het gesproken woord ook ondersteunende gebaren. Als de eigen predikant van de kerk voorgaat dan is er een gebarentolk aanwezig.
Het is heel belangrijk dat deze diensten worden gehouden, ook dove- en slechthorende mensen willen er graag bij horen.dovenpastoraat 3 Zowel bij de dovendiensten als de gecombineerde diensten is iedereen natuurlijk hartelijk welkom. De diensten worden vermeld in de kerkbladen en op de website.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met:
Predikant/adviseur van het IC
Ds. M. Visser
Van Karnebeekstraat 33
8072 BM Nunspeet
Tel. 0341-701111
Mobiel, 06-574 232 70
e-mail: 

secreteriaat IC Groningen
mevr G.Tipker-Middelkamp
Onstwedderweg 52
9541 AE Vlagtwedde
tel.: 0599 31 32 56
e-mail:

Verder kunt u informatie over de landelijke organisatie vinden op de website  www.dovenpastoraat.nl en op www.doofenkerk.nl