beeldje

zwijgplicht

Pastoraat is een ouderwets woord dat een belangrijke dienst van de kerk aan de samenleving aanduidt. Het gaat daarin om de ruimte die gegeven wordt om met een betrokken medemens te kunnen spreken over kwetsbare privé-zaken, die moeilijk met anderen te bespreken zijn. Predikanten en andere ambtsdragers zijn door hun ambtsgeheim verplicht om te zwijgen over alles wat hen in een pastoraal contact wordt toevertrouwd. Zelfs tegenover een rechtbank (verschoningsrecht).

begeleiding

Van oudsher spreken gemeenteleden met ambtsdragers over alle onverwachte moeilijke of blijde gebeurtenissen die hen bezighouden om die goed te kunnen verwerken. Of om samen met de predikant (of een andere ambtsdrager) te zoeken naar goede mogelijkheden om -zo mogelijk gesteund door hun geloof- om te gaan met wat hen is overkomen. Ook anderen kunnen hiervoor een beroep doen op een predikant uit hun omgeving. Pastoraat is dus een vorm van coaching binnen de sfeer of vanuit het perspectief van het geloof.

professioneel

Namens de kerken zijn er ook in Groningen op verschillende plekken professionele geestelijke verzorgers werkzaam om mensen -wanneer zij dat willen- in moeilijke omstandigheden nabij te zijn en te begeleiden. In de ziekenhuizen, verpleegtehuizen, op straat en in de Van Mesdagkliniek. Voor meer info gebruik één van de links hieronder. 

Pastoraat in de Open Hof
Justitie pastoraat
Dovenpastoraat
Studentenpastoraat
Ziekenhuis pastoraat (Op dit moment zijn er geen gegevens bekend)