ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Groningen en De Diaconie van de Protestantse Kerk Groningen online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens worden op deze website vermeld zodra ze beschikbaar zijn.

RSIN-nummer Protestantse Gemeente Groningen: 813853138
RSIN-nummer Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen: 824137474

Protestantse Gemeente Groningen

ANBI rapport

Diaconie

ANBI rapport