Collecterooster

Download hier het collecterooster voor 2021.

Download hier het collecterooster voor 2022.

 

Contact met de diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
050 318 36 36 | vzcvd@protestestantsegemeentegroningen.nl

 

Eerstvolgende collectes

 

Zondag 30 januari

Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen

Zondag 30 januari is de eerste collecte in onze kerken bestemd voor de Stichting Rondom Baba in Mali. De opbrengst van deze collecte zal door het College van Diakenen worden verdubbeld. De stichting Rondom Baba bestaat in 2022 vijftien jaar. Samen met Malinees Baba Traoré zette de Nederlandse Yvonne Gerner in 2007 in het midden van Mali de leefgemeenschap Here Bugu op (wat betekent ‘plaats van vrede’). Baba en Yvonne wilden de armoedebestrijding op een andere manier aanpakken. Ze werken aan de duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen en het motto hierbij is ‘neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander.’ Neem gerust eens een kijkje op de website: www.rondombaba.nl.

 

Tweede collecte: Jong Protestant: Interactief aan de slag met de Bijbel

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en staan vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

 

Zondag 6 februari

Eerste collecte: Kerk in Actie: Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens én natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

 

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk

Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.