borrel babbelKenningsmakingsavond/startborrel voor jongeren.

Op dinsdagavond 29 september vindt er in de Nieuwe Kerk een startborrel (kennismakingsavond) voor jongeren plaats. Op deze avond wordt er door de jeugdouderling van de Nieuwe Kerk, Coos Engelsma, een aanbod gepresenteerd voor jongeren tussen de (grofweg) 18 en 35. 
De avond begint om 20.00 uur in de grote ruimte van de Nieuwe Kerk. We beginnen met een kopje koffie/thee. De jeugdouderling zal zich voorstellen en het aanbod presenteren. Daarna borrelen we wat na met een hapje en een drankje. Het aanbod dat gepresenteerd wordt is als volgt: 
- De Bijbel voor dummies (i.s.m. het Gsp), o.l.v. ds. Buikema en ds. Meijlink; 
- Vanaf januari: een nieuwe gespreksgroep voor jongeren 'Rondom 20'; 
- Gespreksgroep 'Rondom 30' (1): het geloofsgesprek, over algemene geloofsvragen, o.l.v. (afwisselend?) ds. Veldman en ds. Baas; 
- Gespreksgroep 'Rondom 30' (2): gesprek met accent op de Bijbel (met als thema: vrouwen in de Bijbel), o.l.v. (afwisselend?) ds. Veldman en ds. Van Ess. 
- Gespreksgroep 'Rondom 30' (3): de gespreksgroep van de Fontein, o.l.v. (afwisselend?) ds. Baas en ds. Veldman; 
- Gespreksgroep 'Het Bijbels ABC' o.l.v. ds. Veldman en ds. Wolthaus.

startweekendStartweek/startzondag 2015 De Bron, Nieuwe Kerk en De Fontein 

Voor de startweek en de startzondag is door leden van De Bron, de Nieuwe Kerk en De Fontein een prachtig programma gemaakt.
Het belooft een prachtige week te worden met leuke activiteiten voor jong en oud. Uiteraard is het slagen van deze week afhankelijk van uw of jouw deelname. Dus geef je op en doe mee!

# Zaterdag 12 september
Kindermiddag in De Fontein voor de kinderen van de basisschool. Deze middag is bedoeld voor de kinderen van De Bron, de Nieuwe Kerk en De Fontein. Jullie krijgen een uitnodiging van de leiding van de Kindernevendienst.

# Woensdag 16 september
19:00 u.: een oecumenische vesper in De Fontein. Voorgangers ds. Marga Baas en pastor Frans de Smit. Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. Jose van Dijken.
20:00 u.: bloemschikken. Max aantal deelnemers: 20. Kosten: €3,00 p.p. Opgave via de intekenlijst in De Fontein.
20:00 u.: wijnproeverij in De Fontein. Maximum aantal deelnemers: 45. Kosten €7,50 euro p.p. Opgave per e-mail: startweek.groningen@gmail.com , of op intekenlijsten in 1 van de 3 kerken.

Lees meer...

Zangen van Zoeken en Zien

ZangenZoekenZien

In 2013 is op initiatief van het Verbeekfonds het Project Oecumenische liedbundel gestart. Op zaterdagmiddag 10 oktober 2015 is het zover en vindt van 15:00 uur tot 17:00 uur in de Martinikerk in Groningen de presentatie plaats van 'Zangen van zoeken en zien'. Een tiental koren werkt hier aan mee en Huub Oosterhuis krijgt het eerste exemplaar overhandigd. De toegang is gratis en u bent van harte welkom. Kijk in de bijlage voor meer informatie.

Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Niet alleen in ecclesia of basisgroepen, maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie, een vernieuwing in taal en in muziek. Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Dit werk is vaak ongepubliceerd of alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken. 'Zangen van zoeken en zien' geeft een rijk en gevarieerd en vernieuwend repertoire van ruim 750 liederen van en voor vierende mensen. Deze bundel is een belangrijke aanvulling op bestaande liedboeken.

De liedbundel is leverbaar vanaf 1 oktober a.s., kost € 25,00 en is ondermeer verkrijgbaar via uitgeverij Kok.

Met vriendelijke groet,

Erik Seinhorst 

www.projectkooropenhaven.nl

Een deel van de liederen uit deze bundel had haar première in onze projecten. Daar zijn we nog steeds trots op. Kijk eens op onze website voor onze activiteiten en luister er naar muziek.