Begroting 2016 van de kerk (stedelijk kerkenwerk en diaconie)begroting2016

Geachte gemeenteleden,

De Algemene Kerkenraad heeft maandag 17 november jl. de ontwerpbegroting 2016 van onze kerkelijke gemeente (opgesteld door het College van Kerkrentmeesters) en van het College van Diakenen besproken en voorlopig vastgesteld. Hierbij treft u een samenvatting van beide ontwerpbegrotingen.

De volledige begrotingen liggen tot en met donderdag 7 januari 2016 voor de leden van de gemeente ter inzage op het kerkelijk bureau, Overwinningsplein 1. (Gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw). Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen.

Lees meer...

lets Gro

Let’s Gro festifal 

Van 19 t/m 21 november vindt in Groningen het festival Let’s Gro plaats. Collectief Noorderzin (opgericht door een groep jonge enthousiaste theologen en religiewetenschappers) zal evenals vorig jaar de dialoog aan willen gaan met stadjers, studenten en organisaties die zich richten op zingeving. 
Dit jaar wil Collectief Noorderzin het onderwerp ‘Zingeving en Vluchtelingen’ centraal stellen. Hoe komen mensen in actie voor (maar ook tegen) vluchtelingen en welke ideeën van zingeving spelen hierin een rol? Door de rol van zingeving vanuit verschillende perspectieven te belichten hopen we samen met de deelnemers tot een diepgaande en zinvolle dialoog te komen.
Via deze email willen we u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze dialoog.
Datum: Vrijdag 20 november 2015
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Nieuwe Raadzaal, Stadhuis Groningen, Grote Markt 1
Met vriendelijke groet,
Namens Collectief Noorderzin,
Martijn van Loon

cursusCursus begeleiden van uitvaarten.

Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

Lees meer...