Boekpresentatie 'Onze Vader' van Jan Muis op 3 maart a.s.

BoekwebOp 3 maart 2016 verschijnt het boek Onze Vader. Christelijk spreken over God van de hand van prof. dr. Jan Muis, hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Ter gelegenheid van deze publicatie organiseert de PThU een presentatie waarin eerste reacties op het boek worden gegeven. U bent van harte uitgenodigd voor deze presentatie, die plaatsvindt op donderdag 3 maart 2016 om 15.00 uur in de PThU-zaal in de E-vleugel (1E19) van het VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. 
Over het boek:
Voor veel mensen in West-Europa is ‘God’ een leeg of dubbelzinnig woord geworden. In dit boek wordt aan de hand van het Onze Vader nagegaan waar dit woord in de christelijke geloofstraditie voor staat. De bijbelse namen van God in het Onze Vader worden geïnterpreteerd en de kenmerken van God die in deze namen besloten liggen, worden doordacht. Aan deze reflectie gaat een onderzoek naar het geloofs- en kenniskarakter van het christelijk spreken over God vooraf. Het boek besluit met de vraag of God werkelijk bestaat.

Lees meer...

Ionaviering, zondag 28 Februari 2016, 17:00uur.

IonavieringDeze diensten op de 4e zondag van de maand ademen de sfeer van het eiland Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. De diensten in Groningen, voorbereid door de plaatselijke Ionagroep, zijn daarop geënt. Leven in verbondenheid met de natuur is het thema van deze dienst.

Locatie : Doopsgezinde Kerk (Oude Boteringestraat 33)

Bekijk hier alvast de orde van dienst!

Livestream Israëlcursus 16 februari

Dit voorjaar verzamelen zich in het Israëlcentrum honderden geïnteresseerden voor de Israëlcursus. Een serie van 12 lezingen over het thema 'Israël: heden, verleden en toekomst.'
Livestream
Vanwege de grote belangstelling voor deze lezingen zenden we ze ook live uit via onze website en YouTube-kanaal. U kunt deze livestream delen via uw website, Facebook of andere sociale media.
Programma:
Op dinsdag 16 februari zenden we twee lezingen live uit:
17:00 uur | rabbijn Raphael Evers: de Tabernakel in het Jodendom – toen en nu.
19:30 uur | dr. Henk Vreekamp: de Tabernakel en de volkeren.

livestream

De Paasnacht doorwaken

Het is een eeuwenoude traditie: samen de Paasnacht doorwaken en wachten op het licht van de nieuwe dag. De nacht van zaterdag op zondag (26/27 maart) is de nacht waarmee het allemaal begon. Tussen twaalf uur ’s nachts en zeven uur in de morgen zijn u en jij van harte welkom in de Evangelisch-Lutherse Kerk (Haddingestraat 23) om een deel van deze nacht mee te beleven. Ieder kan komen en gaan op haar eigen tijd. Elk half uur is er een kort gebedsmoment bij het licht van de paaskaars. Verder is het stil. In een andere ruimte is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wakker te houden bij koffie en thee. Onder leiding van kunstenaar Matty de Vries wordt in die zelfde ruimte, door bezoekers die dat willen, aan een schilderij gewerkt waarin het verlangen van deze nacht wordt verbeeld. De nacht wordt afgesloten met de Dageraadsviering en het Paasontbijt. Deze Paasnachtwake is een initiatief van het Stadsklooster Groningen en van diverse Binnenstadskerken. Pak deze kans op een onvergetelijke ervaring!

Voor meer informatie email naar: Marga Baas  – Susanne Freytag – Geert Brüsewitz