Diaconale vakantieweken

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen is voorgesteld en besloten om aan ieder lid van de algemene kerkenraad een portefeuille toe te delen. Mijn portefeuille bestaat uit het coördineren van vakantieweken voor gemeenteleden met een fysieke, psychische of visuele beperking en gemeenteleden die niet draagkrachtig genoeg zijn om zelf met vakantie te kunnen. De vakanties worden aangeboden door hetvakantiebureau.nl en heeft accommodaties in onder andere Lunteren, Ermelo en Doorn. Daarnaast bestaat er voor gezinnen (maximaal 6 personen) met een inkomen op bijstandsniveau de mogelijkheid om een gratis vakantie te boeken bij het RCN.
Deze organisatie heeft bungalows in Nederland en Frankrijk. Voor de diaconieën in de stad Groningen geldt dat er per diaconie 2 gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke gratis vakantie. Diakenen van alle wijkgemeenten kunnen zich bij mij aanmelden als zij in hun wijk gemeenteleden hebben, die in aanmerking willen komen voor een vakantieweek. Ik ga dan in overleg met de diakenen en de in aanmerking komende gemeenteleden overleggen wat zij graag willen en alle formaliteiten voor hen regelen.
Mijn naam is: Thom van Dijk en ik ben diaken in de Fonteingemeente.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 050 – 57 11 920 of 06-51 20 73 92 of per email

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 9 april om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering dit keer in het Nieuwe Kerk Centrum van de Nieuwe kerk in de Nieuwe Boteringestraat 1-15 te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Birgit van Dongen en Geert Brūzewitz en Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

europa quo vadisLezing in de St Jozefkathedraal

Op dinsdag 4 april wordt er door de Raad van Kerken ism de St. Martinusparochie een erg interessante lezing georganiseerd.
Drs. René van der Linden neemt u mee in een zoektocht naar antwoorden op de vraag Europa Quo Vadis? (Europa, waar ga je heen?). Drs. van der Linden gaat graag met u in gesprek. Er zullen stellingen en vragen worden ingebracht om dit gesprek op gang te brengen. Ter voorbereiding is een kort artikel bijgevoegd.
We zien u graag op 4 april in de St. Jozefkathedraal,  de toegang is gratis!

Lees meer...

Liedprojecten De Ark

Het eerstvolgende project is een project rond het jubileum van de Dominicaan Henk Jongerius.
Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen. Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten, en heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven. Op 7 december 2016 vierde Henk Jongerius zijn 75e verjaardag en zijn 50 jarig priesterschap. Deze dag is gevierd met de presentatie van 3 nieuwe boeken met zijn verzamelde liturgische gezangen, met meditaties en een bundel over liturgie.
Op zondagmiddag 7 mei zal in dit kerkgebouw een liedmiddag worden georganiseerd met liederen uit zijn verzamelde liturgische gezangen. Henk Jongerius zal zelf ook zijn medewerking verlenen. 

Lees meer...