ZANGERS GEVRAAGD

captain Noah

Captain Noah and his floating Zoo

Repeteren van 15 mei tot en met 17 juni
Optreden 18 juni in het Noorderplantsoen
o.l.v. Cobien Nieuwpoort

Lees meer...

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 14 mei om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering
in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout en Evert Jan Veltman,
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

Liedmiddag in de Ark

Op zondagmiddag 7 mei zal in het kerkgebouw 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen een liedmiddag worden georganiseerd met liederen uit de
verzamelde liturgische gezangen van Henk Jongerius.
Henk Jongerius zal zelf ook zijn medewerking aan deze middag verlenen.
Ook de cantor van de Huissense cantorij Theo Menting zal aanwezig zijn om enkele liederen van Jongerius/Gouzes met
ons in te studeren. 
Zoals altijd wordt voor de deelname aan dit project een koor samengesteld. Dit koor staat o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide. Pianist is Peter Rippen.
Iedereen die mee wil zingen in dit projectkoor kan zich bij mij opgeven of via de email liedmiddag@gmail.com. Mag ik met name ook de mannen uitnodigen mee te doen? 

Lees meer...

pthuStudiedag ‘The Idolatry of God’ met Peter Rollins

Wanneer: vrijdag 7 april 2017
Waar: Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam, de PThU-zaal
Voertaal: Engels
Peter Rollins (1973) is een intrigerend filosoof/theoloog. Geïnspireerd door Slavoj Zizek en John Caputo provoceert hij kerk en christendom met liturgische experimenten, ontregelende verhalen en vlijmscherpe analyses. Via blogs, vlogs, Facebook, Webinars en zijn boeken bereikt hij een groeiend publiek dat bereid is de institutionele religie ‘in de brand te zetten’, in de hoop dat er zich iets nieuws meldt. Van Rollins verschenen ‘How (not) to speak about God’, ‘The Fidelity of Betrayal’, ‘The Idolatry of God’, ‘Insurrection’, en in 2015 ‘The Divine Magician’. Deze studiedag is bedoeld om ook in de setting van de academische theologie het gesprek met Rollins te voeren over zijn ‘pyrotheologie’ project, dat, in de woorden van Rollins zelf, ‘offers a radical vision of faith that critiques religion, subverts the distinctions between belief and non-belief, and presents Christianity as an incendiary counter-cultural commitment foreclosed by todays dominant sacred and secular institutions.’

Lees meer...