Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. 
Op nationaal niveau heeft de PKN voor de lid kerken, dus ook voor de PGG een Model Privacyverklaring en een Gesprekshandleiding opgesteld. Deze staan voor het gemak hier op de site. In de Model Privacyverklaring heeft het moderamen van de AK in rood proberen aan te geven waar u het als wijkkerkenraad over kunt hebben. 
In de Gesprekshandleiding heeft de PKN dat in groen aan gegeven. Verder kan de belangstellende op de website van de PKN (tik bij zoekfunctie bv in ‘AVG’) meer informatie over de AVG vinden. Op nationaal niveau heeft de PKN al zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten met LRPN en Scipio, de organisaties die ons ledenbestand beheren.
Op lokaal d.w.z. PGG niveau heeft het Kerkelijk Bureau van de PGG met name op het terrein van ledenadministratie, financiën en archivering het meeste geregeld. 
De PGG adviseert de wijkgemeenten een AVG verklaring op hun website te plaatsen.
Het moderamen adviseert de wijkkerkenraden de AVG niet onmiddellijk te rigide te nemen. De praktijk zal naar onze mening moeten uitwijzen wat precies wel en wat niet kan en moet. Wel achten wij het verstandig in voorbeden voor personen wel de naam maar geen verdere persoonlijke gegevens (adres/verblijfplaats) te noemen.

Namens de AK,
K. Meisner, preses

11-daagse reis naar Israël en de Westbank in 2019

israelreis

Van 24 oktober – 3 november 2019, een reis met voldoende ruimte om ook je eigen indrukken op te doen.
Een reis die je niet het gevoel geeft door een religieuze Efteling gejaagd te worden. Een reis die begint bij mensen aan de ‘verkeerde kant’ van de muur: hun ervaringen, hun hoop, hun strijd om behoud van zelfrespect. Om vandaaruit kennis te maken met het land waar het allemaal begonnen is en sporen te ontdekken van wat we uit de Bijbel kennen.
Een reis door een land waar de geschiedenis altijd weer op scherp staat. Met een rijkdom aan cultuur en natuur. En dan tijdens de olijvenoogst in een seizoen dat de hitte voorbij is, vlak voor de regen zich aandient. 
De reis is geheel verzorgd: vliegreis – eten – gidsen – hotels – vervoer – entree – fooien. Reisorganisatie Drietour vertaalt de ideeën voor de reis in een programma op maat.
De kosten zullen plm. € 2000 p.p. bedragen.
Na de zomer start de definitieve inschrijving, als alle gegevens (prijs/programma) bekend zijn. Maar je kunt nu alvast je interesse per email aan mij kenbaar maken
Mijn voorkeur gaat uit naar een groep van 20 – 25 personen, bekijk hier alvast het volledige programma!

Evert Jan veldman

NKTimpe orgelHer ingebruikneming van het Timpe-orgel !

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)

Lees meer...

Foto CD Hoes Ede StaalEDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS

”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd” (naaste familie van Ede Staal)

Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.

Lied zonder woorden Mijn liefde voor het Groningerland gaat terug naar mijn jeugdjaren die ik in Kruisweg-Kloosterburen doorbracht. Als Rotterdams gezin streken we in de jaren vijftig in het uiterste Noorden neer. Ik kom er nog steeds graag, voel dat daar mijn wortels liggen. Mede daarom speel ik ’s zomers graag op de prachtige, historische orgels, hierin al jaren geleden gestimuleerd door mijn docent orgelimprovisatie Sietze de Vries. Afgelopen zomer bespeelde ik diverse orgels en koos als improvisatiethema liedjes van Ede Staal. Boeiend figuur die Ede. Toen ik in Kruisweg woonde, woonde hij daar vlakbij, in Leens. Heb hem niet persoonlijk gekend maar het schept wel een band. Wie kent zijn liedjes niet? Laat de naam bij iedere noordeling vallen en hij of zij begint zo een liedje van hem te zingen.

Lees meer...