Kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking

5 keer per jaar is er in Groningen een kerkdienst speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.
De diensten zijn er voor iedereen, het maakt niet uit. of je wel of niet bij een kerk hoort. Iedereen is welkom! 
Er zijn 2 dominees, Ds. Jan Wilts en Ds. EvertJan Veldman, die om de beurt voorgaan in de dienst. In de dienst wordt gezongen en er wordt gepraat over de bijbel. Er wordt ook gebeden en je mag er altijd een kaarsje aansteken voor iemand waar je extra aan wilt denken.
De kerkdiensten worden gehouden in: “de Fontein” Eikenlaan 255 Groningen (tegenover zwembad de Parrel) De FonteinZe beginnen altijd om 3 uur en duren ongeveer een uur. 
In 2017 zijn de diensten op:
15 januari (Ds. J. Wilts)
19 maart (Ds. J. Wilts)
21 mei (Ds. E.J. Veldman), avondmaal
17 september (Ds. J. Wilts)
19 november (Ds. E.J. Veldman)

Inlichtingen over de diensten: tel. 050-5711743 (dhr. Groenwold).

boek alberte van Ess

Dagboek christelijke meditatie 

Woensdagavond 12 november wordt "Het ritme van de tijden", een dagboek christelijke meditatie gepresenteerd in boekhandel Riemer, Nieuwe Ebbingestraat 1.
Vanaf 19.30 is de inloop, vanaf 20.00 de presentatie. Het boek is uiteraard die avond ook te koop.
Ds. Alberte van Ess, initiator en begeleidster van verschillende (christelijke) meditatie groepen schreef het dagboek oorspronkelijk als eindscriptie voor haar postacademiale opleiding voor geestelijke begeleiding.
Het onderwerp viel zo in de smaak dat het als boek is uitgegeven bij Boekencentrum, met een inleiding van Lex Boot.

{simplepopup popup="False" name="boek"}boek alberte van Ess {/simplepopup}

 

Voornemen herziening plaatselijke regeling PGG

De algemene kerkenraad (AK) is van plan de plaatselijke regeling aan te passen aan de huidige tijd. In deze regeling staat o.a. hoe de AK is samengesteld en hoe de colleges van kerkrentmeesters en diakenen werken.

Kort na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland werd in januari 2005 de Protestantse Gemeente te Groningen gevormd. Een bijzonder moment in de lokale kerkgeschiedenis!
Bij die gelegenheid werd ook een plaatselijke regeling vastgesteld.
Deze regeling is inmiddels toe aan enige aanpassing. Vooral de manier waarop de algemene kerkenraad is samengesteld moet worden herzien. Volgens de nu geldende regels zou die namelijk 22 leden moeten tellen. Dat is wel erg veel en in de praktijk kunnen de wijkkerkenraden niet zoveel ambtsdragers afvaardigen. De algemene kerkenraad wil daar om de plaatselijke regeling aanpassen aan de inmiddels gegroeide praktijk.

Lees meer...

STARTZONDAG 14 september OP WEG

Naar schatting 400 mensen uit de Fontein, de Nieuwe Kerk, de Bron en Het Pand kwamen SAMEN OPWEG bijeen om de start van het kerkelijk jaar in te luiden in de Nieuwe Kerk (nog in de steigers).

Na de dienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en was het mogelijk meer van de stad te zien. Dat laatste gebeurde door een drietal stadswandelingen. Bij deze wandelingen werden door de begeleiders diverse wetenswaardigheden benoemd, omlijst met smeuïge details en interessante anekdotes, die zelfs doorgewinterde stadjers verbaasden. Zo werden verhalen verteld omtrent een 5-tal kunstwerken in de Folkingestraat, werd er door nauwe steegjes gelopen tijdens de “leuke plekjes wandeling” en bleek de hofjes-wandeling eigenlijk een gasthuiswandeling.startzondag2014-1

Hoewel de lucht donker kleurde, viel er een niet-noemswaardige hoeveelheid neerslag. Het publiek, waarvan sommige OP WEG naar de supermarkt, luisterde een enkele maal even nieuwsgierig mee. Om 13.00 uur verzamelden ca 100 mensen zich in Het Pand waar een lunch geserveerd werd, de kinderen buiten speelden en met een lied een geslaagd SAMEN OP WEG evenement werd afgesloten. startzondag2014-3Met dank aan de predikanten en alle mensen die aanwezig waren.
Namens het voorbereidingscomité: Vaya con dios et à dieu!!
Christian Hulzebos