Presentatie "150 Psaalms" 150psaalms

In 2011 verscheen van de hand van Huub Oosterhuis "150 psalmen – vrij", een prachtige hertaling van deze weerbarstige, poëtische gebeden en geloofsliederen uit de Bijbel. Marten van Dijken heeft het aangedurfd deze bundel in het Gronings te vertalen. Uitgeverij Jongbloed verzorgde de uitgave. Op zaterdag 25 april vindt de presentatie plaats in de Lutherse Kerk. Behalve de vertaler zal ook Huub Oosterhuis spreken. Henk Scholte draagt enkele psalmen uit de bundel voor. Een projectkoor o.l.v. Henk de Vries zal de psalmen op andere wijze ten gehore brengen, begeleid door pianist Peter Rippen. Na afloop zullen Huub Oosterhuis en Marten van Dijken signeren. Vanaf 15.00 uur zijn de deuren van de kerk geopend; om 15.30 uur begint het programma. Welkom!

LiedkunstDeArkPsalmen en nieuwe liederen zingen in De Ark te Groningen.

Zondagmiddag 12 april is er in De Ark Haydnlaan 46 een zangmiddag waarbij een aantal Psalmen en enkele nieuwe liederen centraal zullen staan.

Tot op de dag van vandaag zijn de 150 psalmen opgenomen in het liedboek van de Protestantse kerk. In het nieuwe liedboek zijn bij verschillende psalmen ook andere versies opgenomen en het kan boeiend zijn om de verschillende versies eens naast elkaar te zien en vooral ook te zingen. De muziek doet veel als het erom gaat of een lied bij je binnenkomt.
Tijdens de liedmiddag willen we daarom (behalve enkele Geneefse versies) ook een aantal psalmen zingen die vertaald zijn door Huub Oosterhuis.
Hij is zijn hele leven met de psalmen bezig geweest en onlangs is er een prachtig boekje verschenen getiteld '150 psalmen vrij'.
Zijn huiscomponisten Antoine Oomen en Tom Löwenthal hebben verschillende van deze psalmen op muziek gezet en tijdens de liedmiddag willen we een aantal van deze liederen zingen. Werkelijk prachtige composities zijn het geworden die qua sfeer de oorspronkelijke tekst sterk ondersteunen.

Lees meer...

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

windhaan

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk.
Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen:
- Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst?
- Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.
De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

noodklokDe Noodklok Luidt!

Van oudsher waarschuwde het luiden van de noodklok voor naderend onheil.
Daarom roepen wij de kerken in Groningen op bij het begin van het Kamerdebat
op 12 februari om 11:00 uur de noodklok te luiden, teneinde de gevoelens van onrust bij de Groningers te weerspiegelen en een krachtig signaal richting politiek te geven.
De noodklok luidt ook voor de kerken zelf, die vele eeuwen hebben getrotseerd maar nu door kortzichtig winstbejag door de bevingen langzaamaan geveld worden.
Het overal in Groningen luiden van de noodklok zal ook uiting geven aan het gevoel van
saamhorigheid onder de Groninger bevolking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek.' Tot zover een citaat uit het persbericht van de Groninger Bodembeweging van 9 februari. 
Ook de Wijk Beijum heeft last van aardbevingsschade. De Protestantse Kerk De Bron in Beijum luidt dan ook donderdag 10 februari om 11.00 zo'n 5 minuten de (nood) klok.

Dan start namelijk het Tweede Kamer debat over de gaswinning.
Ook de Raad van Kerken in de hele provincie Groningen steunt de oproep van de Groninger Bodembeweging.