tgvcursus "Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden"

In september start weer een nieuwe cursus TVG in Assen

Reeds jaren wordt er een cursus "Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden", kortweg TVG in Assen gehouden. Ook in het komende seizoen zal dat het geval zijn.

Deze driejarige cursus wordt gehouden in:
het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Tijd: dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.15 uur, verdeeld over 2 lessen vanaf 15 september 2015 tot en met 26 april 2016. In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie vinden er geen cursussen plaats.
Op 8 september 2015 is er een openingsochtend, als start van het seizoen, voor alle cursisten, oud-cursisten en docenten. Ds. Bert van der Woude houdt een lezing over de Duitse theoloog Drewermann.

Lees meer...

El Greco Pinksteren

Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.
De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
Heilige Geest en belofte van Jezus
De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt.
Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hun de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der Apostelen daalde de Geest uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het joodse pinksterfeest, zeven weken na Pesach.

Lees meer...

RidderYnteKoninklijke onderscheidingen 

Dit jaar werden bij de jaarlijkse lintjesregen op 24 april 2 leden van wijkgemeente de Fontein Koninklijk onderscheiden:
ds. Ynte de Groot werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn brede maatschappelijke en bestuurlijke inzet : lokaal, regionaal en landelijk.

Klik hier voor meer gegevens!

 

Bert Kamstra, Ranonkelstraat 18 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet voor de BertKamstravoetbalsport en in het bijzonder in de scheidsrechtersvereniging Groningen.
We willen Ynte de Groot en Bert Kamstra van harte gelukwensen met hun Koninklijke onderscheidingen.

Klik hier voor meer gegevens! 

Dürer = Hemelvaart van ChristusHemelvaart

Met Pasen viert de Kerk dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Op Paaszondag begint een vijftigdaagse Paastijd. Het is een blijde tijd, waarin de vreugde om de overwinning op de dood door blijft klinken. De Paastijd mondt na zeven weken uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van Hemelvaart. Hemelvaart valt altijd op een donderdag (dit jaar op 14 mei). In het Evangelie van Marcus staat dat Jezus in de hemel 'werd opgenomen' (Marcus 16, 19). Opvallend is dat hier de passieve vorm wordt gebruikt: Jezus wérd opgenomen. Lucas gebruikt in de Handelingen eveneens een passieve vorm. Hij zegt dat Jezus ten overstaan van de apostelen 'werd omhoog geheven' (Handelingen 1, 9). Het is God, die Jezus omhoog haalt. Dat wordt duidelijk uit het beeld van de wolk, dat Lucas gebruikt: "en een wolk onttrok Hem aan het gezicht" (Handelingen 1, 10).

Lees meer...