noodklokNoodklok geluid!

Gisteren, op 15 augustus om 12 uur hebben de kerkklokken van diverse kerken in de stad geluid. Ook die van De Bron om 12 uur precies. Dat had een reden. De PKN had ons daartoe opgeroepen. Kortom de Groningse kerken luidden de noodklok opnieuw, nu niet om de gevolgen van aardbevingen onder de aandacht te brengen, maar als teken van solidariteit met christenen in landen als Syrië en Irak. Met name mag hier PKN De Fontein in de Groningse wijkgemeente Selwerd Vinkhuizen Paddepoel genoemd worden. Deze gemeente heeft bijzondere contacten met Syrische christenen, een aantal van hen is hier in Nederland geweest. Hun huidige situatie is onduidelijk en zeer zorgelijk. Het bestuur van de Aramese Federatie in Nederland heeft kerken gevraagd de kerkklokken te luiden. Natuurlijk luiden de klokken ook voor niet-christelijke slachtoffers van ondermeer de IS terreur, maar de sterke vervolging van christenen blijft vaak onderbelicht in de media.

Voor verdere informatie over de actie op nationaal niveau zie http://www.protestantsekerk.nl

Startweek/startzondag 2015 De Bron, Nieuwe kerk en De Fontein 

Hoewel de vakanties nog moeten beginnen zijn wij, de startweekcommissie van de Bron , Nieuwe kerk en De Fontein al begonnen met de voorbereidingen van de startweek/startzondag.
Er staan weer allerlei leuke activiteiten op het programma:
Woensdag 16 september in de Fontijn om 19.00 uur: is er een oecumenische vesper. Daarna kun je bloemschikken of meedoen aan een wijnproeverij.
Donderdag 17 september in de Fontijn om 14.30 uur: is er een gezellige middag. Het programma hiervoor is zeer gevarieerd: een lezing/voordracht, muziek, samenzang, spelletjes en er is gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van koffie of thee.
Vrijdagavond 18 september om 18.00 uur is er gezamenlijk eten in De Fontein, De Bron en in de Nieuwe Kerk. Nadere informatie volgt.

Lees meer...

Afscheid ds Ynte de Groot

In een oec. dienst van 21 juni in De Fontein waarin ds. Ynte de Groot zelf voorging heeft de gemeente De Fontein onlangs afscheid van een zeer geliefd predikant genomen.
Ook vele kerkmensen van andere gemeentes, diverse predikanten, de Algemene Kerkenraad enz. waren aanwezig.
Bijgaande enkele foto's van de feestavond van vrijdagavond 19 juni en de dienst van 21 juni.
Van de wijkgemeente De Fontein kreeg Ynte een vouwfiets aangeboden.
Ynte zijn partner Douwe-Anne Walsma was steeds aanwezig en nam ook afscheid.

 

Drie eenheid

Drie-eenheid

Op de zondag na Pinksteren is het Drievuldigheidszondag. Die staat in het teken van het geloof dat de ene God bestaat in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

De leer van de zogenaamde drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de geloofsleer is de ene God tegelijkertijd drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Lees meer...