kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

RidderYnteKoninklijke onderscheidingen 

Dit jaar werden bij de jaarlijkse lintjesregen op 24 april 2 leden van wijkgemeente de Fontein Koninklijk onderscheiden:
ds. Ynte de Groot werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn brede maatschappelijke en bestuurlijke inzet : lokaal, regionaal en landelijk.

Klik hier voor meer gegevens!

 

Bert Kamstra, Ranonkelstraat 18 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet voor de BertKamstravoetbalsport en in het bijzonder in de scheidsrechtersvereniging Groningen.
We willen Ynte de Groot en Bert Kamstra van harte gelukwensen met hun Koninklijke onderscheidingen.

Klik hier voor meer gegevens! 

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk