kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

kalender

Kalender voor de veertigdagentijd. 

Op woensdag 18 februari begint de 40-dagentijd, de periode van zes weken voor Pasen. Een groot feest als Pasen kan eigenlijk pas echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan. De periode van de 40-dagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Om u daarbij te ondersteunen hebben gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, De Fontein, Immanuëlkerk, De Ark, De Bron en de Protestantse Gemeente te Hoogkerk een 40-dagenkalender samengesteld. Vanaf zondag 8 februari is de kalender na afloop van de kerkdienst te koop voor slecht € 6,-- . Een mooi cadeau voor uzelf of iemand uit uw omgeving. De opbrengst gaat naar de 40-dagencampagne van Kerk in Actie!

U kunt deze kalender uiteraard ook per mail bestellen (kosten: € 6,-- plus verzendkosten)

 

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk