kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

STARTZONDAG 14 september OP WEG

Naar schatting 400 mensen uit de Fontein, de Nieuwe Kerk, de Bron en Het Pand kwamen SAMEN OPWEG bijeen om de start van het kerkelijk jaar in te luiden in de Nieuwe Kerk (nog in de steigers).

Na de dienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en was het mogelijk meer van de stad te zien. Dat laatste gebeurde door een drietal stadswandelingen. Bij deze wandelingen werden door de begeleiders diverse wetenswaardigheden benoemd, omlijst met smeuïge details en interessante anekdotes, die zelfs doorgewinterde stadjers verbaasden. Zo werden verhalen verteld omtrent een 5-tal kunstwerken in de Folkingestraat, werd er door nauwe steegjes gelopen tijdens de “leuke plekjes wandeling” en bleek de hofjes-wandeling eigenlijk een gasthuiswandeling.startzondag2014-1

Hoewel de lucht donker kleurde, viel er een niet-noemswaardige hoeveelheid neerslag. Het publiek, waarvan sommige OP WEG naar de supermarkt, luisterde een enkele maal even nieuwsgierig mee. Om 13.00 uur verzamelden ca 100 mensen zich in Het Pand waar een lunch geserveerd werd, de kinderen buiten speelden en met een lied een geslaagd SAMEN OP WEG evenement werd afgesloten. startzondag2014-3Met dank aan de predikanten en alle mensen die aanwezig waren.
Namens het voorbereidingscomité: Vaya con dios et à dieu!!
Christian Hulzebos

 

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk