kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Voornemen herziening plaatselijke regeling PGG

De algemene kerkenraad (AK) is van plan de plaatselijke regeling aan te passen aan de huidige tijd. In deze regeling staat o.a. hoe de AK is samengesteld en hoe de colleges van kerkrentmeesters en diakenen werken.

Kort na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland werd in januari 2005 de Protestantse Gemeente te Groningen gevormd. Een bijzonder moment in de lokale kerkgeschiedenis!
Bij die gelegenheid werd ook een plaatselijke regeling vastgesteld.
Deze regeling is inmiddels toe aan enige aanpassing. Vooral de manier waarop de algemene kerkenraad is samengesteld moet worden herzien. Volgens de nu geldende regels zou die namelijk 22 leden moeten tellen. Dat is wel erg veel en in de praktijk kunnen de wijkkerkenraden niet zoveel ambtsdragers afvaardigen. De algemene kerkenraad wil daar om de plaatselijke regeling aanpassen aan de inmiddels gegroeide praktijk.

Dat kan als de leden van de gemeente daarover vooraf zijn geïnformeerd en daarover hebben kunnen meepraten. Daarvoor nodigt de algemene kerkenraad u hierbij uit.
De nieuwe tekst van de regeling kunt u raadplegen via de website van de PGG.
U kunt de tekst ook opvragen bij het kerkelijk bureau.

Op 17 november van 19.00-19.30 uur heeft u vervolgens de gelegenheid om in een van de zalen bij de Immanuëlkerk over het voorstel van gedachten te wisselen met het moderamen van de algemene kerkenraad.
Als u dan verhindert bent kunt u uw gedachten over de nieuwe regeling natuurlijk ook schriftelijk kenbaar maken bij de scriba van de AK.
De algemene kerkenraad zal de regeling daarna – al dan niet aangepast – vaststellen.

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk