Vacature Hoofd Kerkelijk Bureau

De Protestantse Gemeente Groningen zoekt – vanwege pensionering van de huidige functionaris - op korte termijn een 

Hoofd Kerkelijk Bureau, 16 uur per week.
In deze uitdagende functie ben je eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden die het Kerkelijk Bureau uitvoert voor de Protestantse Gemeente Groningen en een viertal
andere kerkelijke organisaties.

De taken en verantwoordelijkheden van het Kerkelijk Bureau omvatten:
• de administratieve organisatie
• de financiële- en personele administratie
• de ledenadministratie en archivering
• de periodieke geldwervingsacties en het collectenbeheer
• algemene- en ondersteunende zaken

Het Hoofd Kerkelijk Bureau is belast met het
• samenstellen van periodieke managementinformatie
• samenstellen van jaarrekeningen en begrotingen
• personeelsmanagement
• cashmanagement
• ICT-beheer en -processen
• contractenbeheer, waaronder verzekeringen
Tevens is het hoofd contactpersoon voor het gebouwenbeheer.

Het hoofd Kerkelijk Bureau rapporteert aan het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. (CvK) 

De functie wordt uitgevoerd in een parttime dienstverband van 16 uur per week
De kandidaat dient over de volgende kwalificaties en vaardigheden te beschikken
• Financiële achtergrond, HBO (Bedrijfseconomisch)
• Relevante werkervaring, bij voorkeur op het gebied van cashmanagement en
gebouwenbeheer
• Actuele kennis van en vaardigheid in het werken met financiële software, met
name King en Zenvoices
• Ervaring met het samenstellen van financiële rapportages, waaronder
jaarrekeningen, begrotingen en managementinformatie
• Kennis van de kerkorde van de Protestantse Kerk, kerkelijke situaties en -
aangelegenheden.
• Het organiseren van het administratieve proces en informatiesystemen
Daarnaast ondersteunt en adviseert de kandidaat gevraagd en ongevraagd het
(moderamen van) College van Kerkrentmeesters.
Wij bieden een salaris conform de PKN arbeidsvoorwaardenregeling. De functie is
ingedeeld in schaal 10. De aanstelling zal voorlopig voor 1 jaar zijn. 

Interesse?
Stuur een relevant CV vóór 4 september aan:
vzcvk@protestantsegemeentegroningen.nl t.a.v. Moderamen CvK.
De gesprekken worden gehouden met een afvaardiging van het CvK