kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

sint martinus 2018UITNODIGING SINT MARTINUS 10 november 2018

Sint Maarten, de grote vriend van Groningen. De man die het opnam voor de arme, niet in woorden maar in daden. Leven met zeer beperkte middelen is niet altijd gemakkelijk. Toch is dat de realiteit van een behoorlijk aantal mensen in de stad. Het is zelfs zo dat 1 op de 5 kinderen in armoede leeft. Misschien wel dat kind dat op 11 november voor u een liedje zingt.
Met de Stichting Sint Martinus Pronkjewail’n, zetten wij ons in voor armoede in de stad. Door te delen: kennis, problemen, maar vooral kracht, inspiratie, vechtlust en menselijke waardigheid. Elk jaar maken wij dit zichtbaar tijdens een drukbezochte manifestatie in de Martinikerk. 
Dit jaar is dat op 10 november en het belooft weer een prachtige avond te worden. Het thema is ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet.’ We besteden aandacht aan mensen die vanuit Burgerinitiatieven veel betekenen voor de maatschappij. Soms geruisloos, soms onzichtbaar. Maar altijd gedreven door hun eigen historie én de wetenschap dat ieder mens zichzelf weer kan overwinnen en die kracht kan doorgeven aan anderen. Dat willen wij laten zien. We maakten zeven portretten over hen in woord en beeld. Die worden op 10 november op allerlei manieren verbeeld. In poëzie, film, interviews en theater van Het Houten Huis. 
Commissaris van de Koning René Paas opent de avond, presentator is directeur van OOG TV Evert Janse.
Daarna kunt u op een originele manier kennismaken met allerlei kleinschalige burgerinitiatieven zoals Doedertoe, de Minimalistische Eettafel, de Hulpexpress, de Gereedschapskist en nog veel meer. Initiatieven die niet door grote organisaties zijn ontwikkeld maar vanuit het hart van mensen.

Datum: 10 november 2018
Locatie: Martinikerk
Tijd: 20.00-22.00 uur (kerk open om 19.30)
Toegang: gratis
www.sintmartinuspronkjewailn.nl

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk