kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. 
Op nationaal niveau heeft de PKN voor de lid kerken, dus ook voor de PGG een Model Privacyverklaring en een Gesprekshandleiding opgesteld. Deze staan voor het gemak hier op de site. In de Model Privacyverklaring heeft het moderamen van de AK in rood proberen aan te geven waar u het als wijkkerkenraad over kunt hebben. 
In de Gesprekshandleiding heeft de PKN dat in groen aan gegeven. Verder kan de belangstellende op de website van de PKN (tik bij zoekfunctie bv in ‘AVG’) meer informatie over de AVG vinden. Op nationaal niveau heeft de PKN al zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten met LRPN en Scipio, de organisaties die ons ledenbestand beheren.
Op lokaal d.w.z. PGG niveau heeft het Kerkelijk Bureau van de PGG met name op het terrein van ledenadministratie, financiën en archivering het meeste geregeld. 
De PGG adviseert de wijkgemeenten een AVG verklaring op hun website te plaatsen.
Het moderamen adviseert de wijkkerkenraden de AVG niet onmiddellijk te rigide te nemen. De praktijk zal naar onze mening moeten uitwijzen wat precies wel en wat niet kan en moet. Wel achten wij het verstandig in voorbeden voor personen wel de naam maar geen verdere persoonlijke gegevens (adres/verblijfplaats) te noemen.

Namens de AK,
K. Meisner, preses

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk