kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

NKTimpe orgelHer ingebruikneming van het Timpe-orgel !

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)

Evangelisch Gezang no XXXVI Sicco Albert Hempenius (1785-1849)
(de componisten Hauff en Hempenius keurden op 3 mei 1831 het Timpe-orgel)
Thema mit vier Veranderungen (variaties) Justin Heinrich Knecht (1752-1817)
Wer nur den lieben Gott lasst walten Otto Dienel (1839-1905)
Einleitung, Thema, Variationen & Finale Johann Christian Rinck (1770-1846)
17.15 drankje en hapje; gelegenheid voor sponsoren het orgel te bekijken
18.00 AFTRAP ORGELMARATHON - het feestelijk inwijdingsconcert – door de Commissaris van de Koning, de heer RENÉ PAAS
Uitvoerende organisten: Tymen Jan Bronda, Jelte Hulzebos, Leonore Lub,
Pieter Pilon, Stef Tuinstra, Matthijs de Vreugd, Janny de Vries, Henk de Vries,
Erwin Wiersinga (alfabetische volgorde is niet noodzakelijk de speelvolgorde).
18.00 - 19.00 eerste ronde
Per ronde spelen steeds 3 organisten.
18.00 - 19.00 eerste ronde
19.00 - 19.45 Pauze met soep en brood
19.45 - 20.45 tweede ronde
20.45 - 21.15 pauze
21.15 - 22.15 derde ronde
22.15 - 23.00 afsluitend drankje en gelegenheid het orgel te bekijken
Voor meer informatie: http://nieuwekerkgroningen.nl

 

 

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk