kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Kerk en aardbeving2

Kerk en aardbeving1Gedenk Huizinge en wees solidair met Groningen

 Op 16 augustus a.s. om 22.30 uur is het zover: dan is de beving bij Huizinge 5 jaar geleden. De beving van 3.6 op de schaal van Richter veroorzaakte niet alleen schade in huizen, maar betekende ook het begin van veel zorgen en problemen. Sinds de beving bij Huizinge is steeds duidelijker geworden dat de aardbevingen als gevolg van de gaswinning veel schade veroorzaken. Dat raakt niet alleen Groningen, dat raakt heel Nederland. Nederland heeft decennia lang kunnen profiteren van het gas uit Groningen en de aardgasbaten. 
Het eerste lustrum van deze mijlpaal in de geschiedenis van de gaswinning willen we gedenken. Door te kijken naar wat achter ons ligt, maar ook naar wat ons allemaal nog te wachten staat. Langzamerhand komen er niet alleen scheuren in muren, maar raakt de Groninger samenleving verscheurd door tegenstrijdige belangen.

De kans is groot dat dit de komende jaren alleen maar erger zal worden als hele dorpen en woonwijken versterkt moeten worden. Als versterken niet mogelijk blijkt of te kostbaar is, volgt waarschijnlijk sloop en nieuwbouw. In deze dorpen zal iedereen voor kortere of langere tijd zijn huis uitmoeten. En hoe zullen de dorpen en de straten eruit zien als mensen weer terugkomen? De versterkingsoperatie betekent vernieling en vernieuwing, verhuizing, sloop en ontheemding.
De afgelopen jaren hebben Groningers vaak het gevoel gehad in de steek gelaten te worden door de politiek en een speelbal te zijn van economische en technische belangen. Maar we merkten ook dat veel mensen met Groningen meeleven en graag hun solidariteit willen uiten. 
Op 16 augustus willen we stil staan bij de beving van Huizinge. Door in Huizinge bij elkaar te komen rondom de kerk. Als we daar weer weggaan luiden de klokken: zo verbeelden we bovengronds de uitwaaierende schokgolf van de beving 5 jaar geleden. 
We willen kerken in het hele land vragen om op woensdagavond 16 augustus om 20:00 ook de klokken te luiden. Om de noodklok te luiden dat het anders moet. Maar vooral ook om de klok van solidariteit en verbondenheid te laten klinken. 
Voor meer informatie of om te laten weten dat je meeluidt: platformkerkaardbeving@gmail.com

Met hartelijke groet,
Namens Platform Kerk en Aardbeving,
Jacobine Gelderloos
Reint Wobbes

Gedenk Huizinge is een initiatief van Groninger Bodem Beweging, Gasberaad, Van Graan naar Banaan, Platform Kerk en Aardbeving, Milieudefensie, Houdt Groningen Overeind e.a.

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk