kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Vrienden martini kleinUitnodiging 35 jaar Vereniging Vrienden Martinikerk

Op 12 juli 1982 is onze VVM opgericht en dat vieren wij op woensdag 12 juli 2017.
Niet alleen u bent welkom, maar ook uw partner, collega’s en/of vrienden.
Het programma begint om 13.00 uur (met een inloop vanaf 12.30 uur) en eindigt met een borrel om 15.00 uur.
Dat doen wij op een bijzondere wijze. Drie cadeaus voor de kerk.
Allereerst een 3D-scan van toren en kerk. Samen met de Stichting Martini Beiaard Groningen hebben wij dit project laten uitvoeren door Geomaat en studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Het project heeft twee belangrijke doelen: het vanuit de leunstoel visueel kunnen wandelen door toren en kerk èn bouwkundige aanpassingen beter mogelijk maken. De scan vormt de basis voor een virtueel en mogelijk interactief 3D-model van het historisch complex. Het project bestaat uit meerdere fasen en gaat ook volgend jaar door.

Vervolgens worden de overgebleven botten van Wessel Gansfort teruggeplaatst in de kerk. Deze zijn tijdens de restauratie in de vorige eeuw verwijderd.
Ten slotte worden drie glas-in-loodramen onthuld aan de zuidzijde van de kerk boven de ‘rouwdeuren’. Op onze website zullen we vóór 12/7 een tip van de sluier oplichten over de gekozen afbeeldingen.
En er is meer. Een GSV-koor brengt enkele liederen ten gehore. Egge Knol vertelt over de afbeeldingen in de ramen. Eeuwe Zijlstra speelt op het orgel en Auke de Boer op het carillon. De toelichting op de cadeaus gebeurt door middel van een film.
Wij nodigen u van harte uit om dit gezamenlijk met ons te vieren.

Met vriendelijke groet, Jan Derksen, voorzitter

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk