kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

ZANGERS GEVRAAGD

captain Noah

Captain Noah and his floating Zoo

Repeteren van 15 mei tot en met 17 juni
Optreden 18 juni in het Noorderplantsoen
o.l.v. Cobien Nieuwpoort

Op 18 juni wordt in het Noorderplantsoen de manifestatie
De tien mooiste bijbelverhalen van Groningen gehouden

Burgermeester den Oudsten houdt een preek van de leek
Schrijver Frank Westerman vertelt over zijn fascinatie
voor het verhaal van Noach en de Ark.

Ook zal bij voldoende deelnemers
een projectkoor o.l.v. Cobien Nieuwpoort
Captain Noah and his floating Zoo
van Michael Flanders en Joseph Horovitz uitvoeren.
Een vrolijk en swingend muziekstuk voor
gemengd koor, solisten en percussie

HIER WORDEN ZANGERS VOOR GEVRAAGD
Deelname is gratis. Wel graag uw aanwezigheid op de repetities en enige thuisstudie

De repetities zijn op maandag 15 en 29 mei en 12 juni
op dinsdag 23 mei en 6 juni van 19.30 tot 21.30 uur
en op zaterdag 10 en 17 juni van 10.00 tot 12.30 uur
in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 in Groningen

De uitvoering is op 18 juni om 15.30 uur
in het Noorderplantsoen.
Inlichtingen en opgave bij Jannet van der Spek

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk