kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

pthuStudiedag ‘The Idolatry of God’ met Peter Rollins

Wanneer: vrijdag 7 april 2017
Waar: Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam, de PThU-zaal
Voertaal: Engels
Peter Rollins (1973) is een intrigerend filosoof/theoloog. Geïnspireerd door Slavoj Zizek en John Caputo provoceert hij kerk en christendom met liturgische experimenten, ontregelende verhalen en vlijmscherpe analyses. Via blogs, vlogs, Facebook, Webinars en zijn boeken bereikt hij een groeiend publiek dat bereid is de institutionele religie ‘in de brand te zetten’, in de hoop dat er zich iets nieuws meldt. Van Rollins verschenen ‘How (not) to speak about God’, ‘The Fidelity of Betrayal’, ‘The Idolatry of God’, ‘Insurrection’, en in 2015 ‘The Divine Magician’. Deze studiedag is bedoeld om ook in de setting van de academische theologie het gesprek met Rollins te voeren over zijn ‘pyrotheologie’ project, dat, in de woorden van Rollins zelf, ‘offers a radical vision of faith that critiques religion, subverts the distinctions between belief and non-belief, and presents Christianity as an incendiary counter-cultural commitment foreclosed by todays dominant sacred and secular institutions.’

Programma

10.00 - 10.15 Inloop met koffie/thee
10.15 – 12.45 Peter Rollins over ‘pyrotheologie’ en gesprek met de zaal
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.45 Rick Benjamins over Systematisch-theologische reflecties op Rollins ‘pyrotheologie’. Rick Benjamins is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Theologie vanwege de VVP aan de Rijksuniversiteit Groningen en docent Systematische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam. Na de lezing van Benjamins reageert Rollins, gevolgd door een gesprek met de zaal.
16.00 uur Presentatie Nederlandse vertaling van ‘The Idolatry of God’, Uitgeverij Skandalon, door vertaler Rudolf Kooiman. Aansluitend is er gelegenheid om een drankje te drinken en na te praten.
Dagvoorzitters: Rein Brouwer en Frits de Lange (PThU).

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk