kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Diaconale vakantieweken

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen is voorgesteld en besloten om aan ieder lid van de algemene kerkenraad een portefeuille toe te delen. Mijn portefeuille bestaat uit het coördineren van vakantieweken voor gemeenteleden met een fysieke, psychische of visuele beperking en gemeenteleden die niet draagkrachtig genoeg zijn om zelf met vakantie te kunnen. De vakanties worden aangeboden door hetvakantiebureau.nl en heeft accommodaties in onder andere Lunteren, Ermelo en Doorn. Daarnaast bestaat er voor gezinnen (maximaal 6 personen) met een inkomen op bijstandsniveau de mogelijkheid om een gratis vakantie te boeken bij het RCN.
Deze organisatie heeft bungalows in Nederland en Frankrijk. Voor de diaconieën in de stad Groningen geldt dat er per diaconie 2 gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke gratis vakantie. Diakenen van alle wijkgemeenten kunnen zich bij mij aanmelden als zij in hun wijk gemeenteleden hebben, die in aanmerking willen komen voor een vakantieweek. Ik ga dan in overleg met de diakenen en de in aanmerking komende gemeenteleden overleggen wat zij graag willen en alle formaliteiten voor hen regelen.
Mijn naam is: Thom van Dijk en ik ben diaken in de Fonteingemeente.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 050 – 57 11 920 of 06-51 20 73 92 of per email

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk