kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

rene de reuverDs. René de Reuver
de nieuwe scriba van de PKN, komt naar Groningen!

Informeren-uitwisselen-inspireren
Datum: 23 november 2016
Tijd: 20.00 u
Plaats: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1)
Aanmelding niet nodig. Welkom!
Protestantse gemeente Groningen

De nieuwe captain van de Protestantse Kerk komt naar Groningen

Op woensdag 23 november komt dominee René de Reuver, de nieuwe leider van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) naar Groningen. ’s Avonds spreekt hij in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in stad.  Hij zal vooral ingaan op toekomstplannen van de PKN zoals die zijn neergelegd in het rapport “Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg”.
April dit jaar is René de Reuver door de synode van de PKN benoemd tot de nieuwe scriba, zeg maar landelijk secretaris, van de kerk. Tijdens dezelfde vergadering werd ook het rapport “Kerk 2025” met algemene stemmen aangenomen. In dat rapport wordt een interessante poging gedaan om kerk te zijn in deze tijd op een geïnspireerde en aanstekelijke manier. Ook bespreekt het rapport de huidige krimp van de PKN.  Als de nieuwe kerkleider van de PKN zal René de Reuver vertellen hoe hij op weg wil zijn naar Kerk 2025.
Tijdens de avond komt ook de situatie van de Protestantse Kerk in de stad Groningen ter sprake. Hoe bijvoorbeeld kan de landelijke PKN de kerkelijke gemeente in stad ondersteunen en omgekeerd, hoe kan de plaatselijke kerk van betekenis zijn voor de PKN als geheel.  Informatie; meningen, gedachten en ideeën uitwisselen kortom elkaar inspireren – dat is de bedoeling van deze avond. Een en ander zal worden gelardeerd met een aantal mooie muzikale momenten.
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Toegang gratis. 
Immanuelkerk, Overwinningsplein Groningen
Nadere informatie: E.M. Meisner,  voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente van Groningen, tel: 050-5414844 of email

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk