kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Het UMCG vraagt vrijwilligers om de geestelijke verzorging te ondersteunen

bij haar activiteiten, met name het organiseren van bezinningsbijeenkomsten, oecumenische vieringen, herdenkingen en religieuze hoogtijdagen.


Wat wij vragen
- interesse in de zieke medemens
- representatieve uitstraling/werkhouding
- goede communicatieve eigenschappen
- gerichtheid op samenwerking
- open houding ten aanzien van diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen
- beschikbaarheid om 1x per maand in de weekenden een dagdeel te werken (meer mag ook)


Wat uw taken zijn
- zorg dragen voor een prettige, uitnodigende sfeer
- het uitnodigen van patiënten (en hun naasten) voor de bijeenkomsten
- het begeleiden en/of vervoeren van patiënten van en naar de bijeenkomsten
- contact maken met en aandacht hebben voor patiënten (en hun naasten)
- zorg dragen voor een gevoel van samenzijn


Wat wij bieden
- een boeiende en inspirerende werkomgeving
- een goede vrijwilligersorganisatie, met vele faciliteiten.
- leuke collega’s.


Een gesprek met de manager van de Stichting Vrienden van het UMCG en een geestelijk verzorger is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Wilt u meer weten (of meteen solliciteren) bel, mail of schrijf dan naar:
Dhr. Adri Spelt, Geestelijk Verzorger, telefoon 050 3613883, email 
of
Mw. Anneke Tjassing, Manager Stichting Vrienden van het UMCG, telefoon 050 3611124, email 

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk