kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

CursusUitvaart1Uitvaartcursus afgerond

De zaterdag voor Pinksteren was de laatste dag van de cursus uitvaarten door gemeenteleden. De deelnemers hebben die dag hun eindopdracht gepresenteerd en het certificaat en een rode roos ontvangen. Achtereenvolgens ontvingen Marijke Bootsma, Corry Broersma, Adrie Huttenga, Frieda Jager, Jan Knot, Rob Kroes, Marleen Stokroos, Klaas Sybrandy, Josha Veger, Sjoerd Zuidema en Paul van Zwieten dit uit handen van de begeleiders. Als schriftelijk bewijs dat zij de cursus allemaal met goed gevolg hebben doorlopen.
In februari zijn we begonnen. Onder leiding van ondergetekende en Evi de Vries-Baarlink, gemeente-adviseur, die deze cursus van de Landelijke Kerk vaker heeft gegeven. Het ontvangen certificaat wordt dan ook uitgegeven namens het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Alles wat er zo komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart is voorbijgekomen in de cursus. Als eerste natuurlijk het gesprek met de nabestaanden ten einde recht te kunnen doen aan het levensverhaal van de overledene en om te horen wat de wensen zijn ten aanzien van de uitvaart. Daarna het samenstellen van de liturgie, het uitzoeken van de liederen en de (bijbel)teksten. Ook het gebruik van symbolen en rituelen is aan de orde geweest. En er is geoefend met het spreken in het openbaar en gebruik van de microfoon. De eindopdracht bestond uit het zelf samenstellen van een complete uitvaartliturgie, na overleg in groepjes. Op de laatste dag presenteerden de leden dit aan de groep en ontvingen ook feedback van elkaar en van de leiders. Een waardige afsluiting van een intensieve cursus met grote inzet en betrokkenheid van de deelnemers. Indrukwekkend hoe in zo korte tijd er zoveel kwaliteit uit de bijdrages naar voren kwam.
Op 19 juni in een gezamenlijke eredienst van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk zullen de deelnemers voorgesteld worden aan de gemeente. Ook zullen ze een zegen meekrijgen voor hun toekomstig werk als uitvaartleider binnen die samenwerkende gemeentes.
Dat zal wennen zijn voor henzelf maar ook voor de gemeenteleden. Daarom zullen zij vanaf 19 juni met de predikanten van de samenwerkende gemeentes de vertegenwoordiging zijn van de gemeente bij een uitvaart. Zij gaan met de predikant mee op gesprek en komen in een gezamenlijk overleg tot de samenstelling van de uitvaart. Ook zullen ze een onderdeel van de uitvaart verzorgen, in overleg met de predikant. Op die manier kunnen zij groeien in hun toekomstige taak en krijgt de gemeente de gelegenheid vertrouwd te worden met deze nieuwe uitvaartleiders.
Daarnaast zal er in maandelijkse bijeenkomsten nog de ruimte zijn voor meer toerusting voor de leden van de uitvaartgroep. Er kan dan nog nader ingegaan worden op bepaalde onderdelen.
Hieronder een indruk van de uitreiking van de certificaten op de zaterdag voor Pinksteren.

Alberte van Ess

CursusUitvaart2

 

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk