kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

kerkmuziekPKN-kerkmuziekcursus in Groningen van start

Zaterdag 14 november jongstleden is in De Fontein in Groningen een driejarige cursus kerkmuziek gestart, georganiseerd vanuit de landelijke Protestantse Kerk. Tijdens de goed bezochte introductiedag zijn door middel van proeflessen diverse vakken, zoals hymnologie, liturgiek, orgelspel en algemene muziekleer, belicht. Op dit moment is de cursus nog niet helemaal vol; er zijn nog enkele plaatsen voor organisten beschikbaar! Wie alsnog belangstelling heeft de cursus te volgen, kan zich aanmelden en instromen. Het is ook mogelijk tegen gereduceerd tarief enkele cursusdagen bij te wonen. De kerkmuziekcursus wordt tweewekelijks gegeven op zaterdagochtend. Het adres van De Fontein is Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen; zie ook www.defontein.info. De cursisten krijgen drie jaar lang een gedegen kerkmuzikale opleiding: zowel praktisch (het leren begeleiden, voorspelen maken, improviseren, de basis van het dirigeren) als theoretisch (algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, hymnologie en liturgie). De drie vakkundige docenten die met de cursisten optrekken zijn Jellegeert Postma, Tymen Jan Bronda en Thijs Oomen.

Het gaat om het opsteken van veel kennis, maar het is ook leuk en inspirerend drie jaar lang met een hechte groep op te trekken, om met elkaar zich deze muzikale vaardigheden eigen te maken. Na drie jaar volgt een examen, waarna men zich derdegraadsbevoegd kerkmusicus mag noemen en bij een kerk aangesteld kan worden volgens de in de Protestantse Kerk in Nederland gehanteerde Regeling voor Kerkmusici. Belangrijker dan dit papiertje is echter dat je in die drie jaren op een unieke manier onschatbare kennis en ervaring hebt opgedaan. Iedereen die belangstelling heeft, wordt uitgenodigd zich snel aan te melden bij het Toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, tel. 030 - 880 1560 of pcte@protestantsekerk.nl.

Ook wie vrijblijvend de introductieochtend van de cursus wil bijwonen, wordt gevraagd een bericht naar bovenstaand e-mailadres te sturen.

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk