willem Pekelder verslagWillem Pekelder in De Bron (verslag)

Op vrijdagavond 23 oktober hield Trouw-tv-recensent Willem Pekelder in De Bron een lezing – ja inderdaad, over tv. Behalve stukjesschrijver is Pekelder ook een volle neef van Henk en Lettie Oostinga, die deze avond mee voorbereid hebben.
Aan de hand van tv-fragmenten uit zeer uiteenlopende programma’s durfde Pekelder de stelling aan dat in Nederland de televisie in veel huishoudens de plek is gaan innemen van de kerk. Via de tv komen we niet alleen aan onze informatie, maar ook aan de bevrediging van onze zucht naar emotie, sensatie, meegevoel. Dat is een nogal gevarieerd menu: de ene keer kunnen we hartelijk lachen om ouderwets cabaret, een volgend programma stort de tranen over ons uit van mensen met allerlei groot of klein leed. En we kijken ernaar, zonder ons altijd te realiseren hoeveel hiervan is geregisseerd, in scene gezet, juist óm ons tot tranen toe te roeren.

Het kan geen kwaad je zo af en toe af te vragen wat voor tranen dat dan zijn, en welk belang ermee gediend is dat wij dat leed te zien krijgen. Alleen al daarom was deze avond geslaagd, hoewel we niet met velen waren. Het ging deze avond nu eens niet om de ‘kijkcijfers’.

Agnes de Vos