Zangen van Zoeken en Zien

ZangenZoekenZien

In 2013 is op initiatief van het Verbeekfonds het Project Oecumenische liedbundel gestart. Op zaterdagmiddag 10 oktober 2015 is het zover en vindt van 15:00 uur tot 17:00 uur in de Martinikerk in Groningen de presentatie plaats van 'Zangen van zoeken en zien'. Een tiental koren werkt hier aan mee en Huub Oosterhuis krijgt het eerste exemplaar overhandigd. De toegang is gratis en u bent van harte welkom. Kijk in de bijlage voor meer informatie.

Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Niet alleen in ecclesia of basisgroepen, maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie, een vernieuwing in taal en in muziek. Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Dit werk is vaak ongepubliceerd of alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken. 'Zangen van zoeken en zien' geeft een rijk en gevarieerd en vernieuwend repertoire van ruim 750 liederen van en voor vierende mensen. Deze bundel is een belangrijke aanvulling op bestaande liedboeken.

De liedbundel is leverbaar vanaf 1 oktober a.s., kost € 25,00 en is ondermeer verkrijgbaar via uitgeverij Kok.

Met vriendelijke groet,

Erik Seinhorst 

www.projectkooropenhaven.nl

Een deel van de liederen uit deze bundel had haar première in onze projecten. Daar zijn we nog steeds trots op. Kijk eens op onze website voor onze activiteiten en luister er naar muziek.