DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

windhaan

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk.
Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen:
- Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst?
- Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.
De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.