noodklokDe Noodklok Luidt!

Van oudsher waarschuwde het luiden van de noodklok voor naderend onheil.
Daarom roepen wij de kerken in Groningen op bij het begin van het Kamerdebat
op 12 februari om 11:00 uur de noodklok te luiden, teneinde de gevoelens van onrust bij de Groningers te weerspiegelen en een krachtig signaal richting politiek te geven.
De noodklok luidt ook voor de kerken zelf, die vele eeuwen hebben getrotseerd maar nu door kortzichtig winstbejag door de bevingen langzaamaan geveld worden.
Het overal in Groningen luiden van de noodklok zal ook uiting geven aan het gevoel van
saamhorigheid onder de Groninger bevolking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek.' Tot zover een citaat uit het persbericht van de Groninger Bodembeweging van 9 februari. 
Ook de Wijk Beijum heeft last van aardbevingsschade. De Protestantse Kerk De Bron in Beijum luidt dan ook donderdag 10 februari om 11.00 zo'n 5 minuten de (nood) klok.

Dan start namelijk het Tweede Kamer debat over de gaswinning.
Ook de Raad van Kerken in de hele provincie Groningen steunt de oproep van de Groninger Bodembeweging.