Uitnodiging Maatschappelijk debat

Hartelijke uitnodiging voor de studiebijeenkomst over "samenleven" georganiseerd door RAAD VAN KERKEN GRONINGEN-DRENTHE woensdag 11 februari 2015
BIJDRAGE AAN EEN MAATSCHAPPELIJK DEBAT

deelnemers

Nadere gegevens
Locatie: 't Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren Tel: 050-5370855 .
De avond begint om 19.30 uur
Opgaven: opgave vóór 30 januaria.s. via mail: of telefoon: 0591-610519
GRAAG NAMEN EN DE KERKELIJKE GEMEENTE VERMELDEN u krijgt een bevestiging dat tevens als toegangsbewijs dient.
Als Raad van Kerken willen we met onze tweejaarlijkse studieconferentie een bijdrage leveren aan een belangrijk maatschappelijk debat.

Sinds de Troonrede van 2013 speelt het begrip 'participatiemaatschappij' een belangrijke rol in de discussie over de toekomst van onze verzorgingsstaat. Met ingang van het jaar 2015 vinden er grote veranderingen plaats in de organisatie en uitvoering op het gebied van zorg, jeugd en werk. Los van alle vragen over de uitvoering, is het van belang dat we in de samenleving met elkaar spreken over wat het begrip participatie inhoudt, wat je redelijkerwijs van burgers (mantelzorgers) mag verwachten, en welke rol de overheid en de kerk in deze ontwikkelingen heeft of zou moeten hebben.
De inleiders zijn gevraagd om daar vanuit verschillend perspectief op te reageren, maatschappelijk, politiek en meer vanuit de praktijk. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor discussie met de forumleden.
Leo Feijen journalist, publicist en presentator, hoofd van de omroep RKK
Ineke Ludikhuize mantelzorger en theoloog, vm. directeur Passage
Henk Jumelet, theoloog, oud-wethouder gemeente Emmen, lijsttrekker CDA Drenthe

Programma 19.00 inloop
19.30 opening
19.35 Leo Feijen
19.50 Ineke Ludikhuize
20.05 Henk Jumelet
20.20 pauze
20.35 discussie, geopend met een kort statement door
mgr. Gerard de Korte, bisschop Groningen - Leeuwarden
21.25 afronding discussie en
21.30 sluiting

Dagvoorzitter:
Dr. A. Altena, Assen voorzitter Provinciale Raad van Kerken Groningen - Drenthe

Voorzetten voor het debat...
Locatie en bereikbaarheid
Enkele statements van de inleiders:
"Mantelzorg: 'In den beginne was de relatie.' Zonder (familie)relatie geen mantelzorg. Daar komt bij: plicht, verantwoordelijkheid, doorzetten... Hoe eigentijds is dat?" (Ineke Ludikhuize)
"Samenleving hunkert naar gemeenschapsvormen waar kerken het copyright op hebben!" (Leo Feijen)
"'Wie kan werken, moet werken' is nu het adagium. Over de kunst van het participeren!"
(Henk Jumelet)
De discussie wordt geopend door een statement van Mgr. Gerard de Korte

Locatie: 't Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren Tel: 050-5370855
Vanaf de A28 U neemt de afrit Haren. Beneden de afrit kiest u richting centrum. U rijdt nu op de Emmalaan. U neemt nu de 1e weg links de Nesciolaan en gaat later over in de Vondellaan. U rijdt nu recht op een rotonde af deze neemt u voor de helft (rechtdoor). Nu neemt u de 2e weg rechts de Hortuslaan.
Vanaf Hoogezand
U komt Haren in rijden van af de rotonde bij Zuidbroek. U rijdt nu richting Haren de Dr. E.H. Ebelsweg op. U rijdt constant door tot er met een T splitsing hier gaat u rechts af. U blijft rechtdoor rijden tot en met de 2 rotonde, deze neemt u 1 kwart. Nu neemt u de 2e weg rechts de Hortuslaan.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden (een vrijwillige bijdrage bij de
uitgang wordt op prijs gesteld)

Opgave vóór 30 januari, via mail: of telefoon: 0591-610519
Na ontvangst van uw deelname krijgt u een bevestiging

onderweg