Voornemen herziening plaatselijke regeling PGG

De algemene kerkenraad (AK) is van plan de plaatselijke regeling aan te passen aan de huidige tijd. In deze regeling staat o.a. hoe de AK is samengesteld en hoe de colleges van kerkrentmeesters en diakenen werken.

Kort na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland werd in januari 2005 de Protestantse Gemeente te Groningen gevormd. Een bijzonder moment in de lokale kerkgeschiedenis!
Bij die gelegenheid werd ook een plaatselijke regeling vastgesteld.
Deze regeling is inmiddels toe aan enige aanpassing. Vooral de manier waarop de algemene kerkenraad is samengesteld moet worden herzien. Volgens de nu geldende regels zou die namelijk 22 leden moeten tellen. Dat is wel erg veel en in de praktijk kunnen de wijkkerkenraden niet zoveel ambtsdragers afvaardigen. De algemene kerkenraad wil daar om de plaatselijke regeling aanpassen aan de inmiddels gegroeide praktijk.

Dat kan als de leden van de gemeente daarover vooraf zijn geïnformeerd en daarover hebben kunnen meepraten. Daarvoor nodigt de algemene kerkenraad u hierbij uit.
De nieuwe tekst van de regeling kunt u raadplegen via de website van de PGG.
U kunt de tekst ook opvragen bij het kerkelijk bureau.

Op 17 november van 19.00-19.30 uur heeft u vervolgens de gelegenheid om in een van de zalen bij de Immanuëlkerk over het voorstel van gedachten te wisselen met het moderamen van de algemene kerkenraad.
Als u dan verhindert bent kunt u uw gedachten over de nieuwe regeling natuurlijk ook schriftelijk kenbaar maken bij de scriba van de AK.
De algemene kerkenraad zal de regeling daarna – al dan niet aangepast – vaststellen.