NKTimpe orgelHer ingebruikneming van het Timpe-orgel !

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)

Evangelisch Gezang no XXXVI Sicco Albert Hempenius (1785-1849)
(de componisten Hauff en Hempenius keurden op 3 mei 1831 het Timpe-orgel)
Thema mit vier Veranderungen (variaties) Justin Heinrich Knecht (1752-1817)
Wer nur den lieben Gott lasst walten Otto Dienel (1839-1905)
Einleitung, Thema, Variationen & Finale Johann Christian Rinck (1770-1846)
17.15 drankje en hapje; gelegenheid voor sponsoren het orgel te bekijken
18.00 AFTRAP ORGELMARATHON - het feestelijk inwijdingsconcert – door de Commissaris van de Koning, de heer RENÉ PAAS
Uitvoerende organisten: Tymen Jan Bronda, Jelte Hulzebos, Leonore Lub,
Pieter Pilon, Stef Tuinstra, Matthijs de Vreugd, Janny de Vries, Henk de Vries,
Erwin Wiersinga (alfabetische volgorde is niet noodzakelijk de speelvolgorde).
18.00 - 19.00 eerste ronde
Per ronde spelen steeds 3 organisten.
18.00 - 19.00 eerste ronde
19.00 - 19.45 Pauze met soep en brood
19.45 - 20.45 tweede ronde
20.45 - 21.15 pauze
21.15 - 22.15 derde ronde
22.15 - 23.00 afsluitend drankje en gelegenheid het orgel te bekijken
Voor meer informatie: http://nieuwekerkgroningen.nl