Liedmiddag in de Ark

Op zondagmiddag 7 mei zal in het kerkgebouw 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen een liedmiddag worden georganiseerd met liederen uit de
verzamelde liturgische gezangen van Henk Jongerius.
Henk Jongerius zal zelf ook zijn medewerking aan deze middag verlenen.
Ook de cantor van de Huissense cantorij Theo Menting zal aanwezig zijn om enkele liederen van Jongerius/Gouzes met
ons in te studeren. 
Zoals altijd wordt voor de deelname aan dit project een koor samengesteld. Dit koor staat o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide. Pianist is Peter Rippen.
Iedereen die mee wil zingen in dit projectkoor kan zich bij mij opgeven of via de email liedmiddag@gmail.com. Mag ik met name ook de mannen uitnodigen mee te doen? 

Repetitie : woensdag 19 april en woensdag 3 mei van 19.30 uur tot 21.15 uur in het kerkgebouw De Ark (vrijwillige bijdrage in de kosten) 
Liedmiddag: zondag 7 mei 15.00 uur - 17.30 uur (inclusief Vesper, collecte bij de uitgang)

Verschillende mensen hebben zich al voor dit project opgegeven. En u hoeft zich natuurlijk niet nog een keer op te geven.
Als u de informatie kwijt bent hieronder nogmaals: 
Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen. Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten, en heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven. 
In december 2016 vierde Henk Jongerius zijn 75e verjaardag en zijn 50 jarig priesterschap.Deze dag is gevierd met de presentatie van 3 nieuwe boeken met zijn verzamelde liturgische gezangen, met meditaties en een bundel over liturgie.
Deze bundels zullen ook tijdens de liedmiddag verkrijgbaar zijn.
Vriendelijke groet, Chris van Bruggen