Diaconale vakantieweken

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen is voorgesteld en besloten om aan ieder lid van de algemene kerkenraad een portefeuille toe te delen. Mijn portefeuille bestaat uit het coördineren van vakantieweken voor gemeenteleden met een fysieke, psychische of visuele beperking en gemeenteleden die niet draagkrachtig genoeg zijn om zelf met vakantie te kunnen. De vakanties worden aangeboden door hetvakantiebureau.nl en heeft accommodaties in onder andere Lunteren, Ermelo en Doorn. Daarnaast bestaat er voor gezinnen (maximaal 6 personen) met een inkomen op bijstandsniveau de mogelijkheid om een gratis vakantie te boeken bij het RCN.
Deze organisatie heeft bungalows in Nederland en Frankrijk. Voor de diaconieën in de stad Groningen geldt dat er per diaconie 2 gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke gratis vakantie. Diakenen van alle wijkgemeenten kunnen zich bij mij aanmelden als zij in hun wijk gemeenteleden hebben, die in aanmerking willen komen voor een vakantieweek. Ik ga dan in overleg met de diakenen en de in aanmerking komende gemeenteleden overleggen wat zij graag willen en alle formaliteiten voor hen regelen.
Mijn naam is: Thom van Dijk en ik ben diaken in de Fonteingemeente.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 050 – 57 11 920 of 06-51 20 73 92 of per email