KeesKantStudie-avond met ds. Kees Kant in Groningen over

“De grote rol van Israël in Gods heilsplan met de wereld.” 
Op donderdag 6 april is er in Groningen een Studie-avond met ds. Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De grote rol van Israël in Gods heilsplan met de wereld. De bijeenkomst vindt plaats in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 in Groningen-Zuid. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis. De grote rol van Israël in Gods heilsplan met de wereld Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël ? Ds. Kant zal met behulp van een PowerPointpresentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.

Achtergrond spreker
Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is auteur van het boek ‘Van Eisenach naar Bethlehem’, waarin hij verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren ’30 en ’40 en de Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag.
Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”