Djembe op de startzondag. 

Aan het einde van de gezamenlijke startzondag van de Nieuwe Kerk, Fontein en De Bron werd het slotlied gezongen met djembe ondersteuning!.